2

«Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля»

АТМОСФЕРНІ РІКИ: ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА АТМОСФЕРНІ ПРОЦЕСИ ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

СПЕКТРАЛЬНА МІКРОФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ХМАРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРИЗАЦІЙ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТЕПЛИХ ХМАР ТА ОПАДІВ У МОДЕЛЯХ З УЗАГАЛЬНЕНОЮ МІКРОФІЗИКОЮ

Краковська С.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ АТМОСФЕРНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ

ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАННЯ ОНЛАЙН-ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ENVIRO-HIRLAM ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (МЕТЕОРОЛ. ПРОЦЕСИ ТА ХІМІЧ. СКЛАД АТМОСФЕРИ)

ПРОГНОЗУВАННЯ СТОКУ ҐРУНТОВИХ ВОД ДО Р. ПІВДЕННИЙ БУГ МЕТОДОМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЗА РІВНЯННЯМИ РЕГРЕСІЇ

Шевченко О., Чарний Д., Рудоман М.

ОЗНАКИ ПОЖЕЖ, ЯКІ ВИНИКЛИ ВІД БОЙОВИХ ДІЙ, ЗА СУПУТНИКОВИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ

Орещенко А.

ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД КАТЕГОРІЇ «РІЧКИ»: ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ

Василенко Є., Кошкіна О., Набиванець Ю., Маслова Т., Кошкін К.

СЕРЕДНІ БАГАТОРІЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА МІНЛИВІСТЬ ПОТОКІВ ВОДИ, СОЛІ ТА РОЗЧИНЕНИХ БІОГЕННИХ РЕЧОВИН В СИСТЕМІ ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ЛИМАНУ

Ільїн Ю.